Розділи

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей публічний договір (оферта) (далі – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) особам укласти з фізичною особою-підприємцем ФОП Мисліцькою Інною Вікторівною.

(РНОКПП 2864115245) договір на придбання товару наявного в онлайн-магазині Honey за посиланням в мережі “Інтернет” https://honeykyiv.com/.

Особа, яка замовляє товар (надалі – Покупець), вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування, а саме залишення запиту на замовлення Товару.

У разі незгоди з умовами цього Договору з боку Покупця, останній зобов’язаний не здійснювати дії направленні на замовлення Товару, а замовлення підлягають автоматичному скасуванню.

Відповідно до статей 205, 633, 634, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Договорі умов шляхом направлення запиту на замовлення Товару, особа, яка провадить акцепт Договору, стає Покупцем (акцепт Договору рівнозначний укладенню/підписанню Договору на умовах, викладених в цьому публічному договорі (оферті)).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Інтернет-магазин – магазин з представленим асортиментом в мережі “Інтернет”, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті.
Месенджер – система обміну миттєвими повідомленнями, фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів, яка створена на базі платформ Facebook або Instagram і містять прив’язку до cторінки в мережі “Instagram” @honey_cafe за посиланням https://www.instagram.com/honey_cafe/ та мережі “Facebook” HONEY. Кафе-кондитерська @honeycafe.com.ua за посиланням https://www.facebook.com/honeycafe.com.ua.
Покупець – особа, яка має на меті придбання Товарів і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.
Сайт – веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі “Інтернет” за адресою: https://honeykyiv.com/
Сторінка соціальної мережі (Сторінка) – сторінка в мережі “Instagram” @honey_cafe за посиланням https://www.instagram.com/honey_cafe/ та мережі “Facebook” HONEY. Кафе-кондитерська @honeycafe.com.ua за посиланням https://www.facebook.com/honeycafe.com.ua, на яких розміщена інформація про Товар в тому числі.
Товар – товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Загальні положення
Договір є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.
Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору та політик, правил та інших сторінок Сайту, на які є посилання в ній, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
Моментом Акцепту є проставлення користувачем на сторінці завершення Замовлення позначки «Підтвердити замовлення» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту або підтвердження замовлення в діалоговому вікні Месенджера та через будь-який канал зв’язку, який з’єднує Продавця з потенційним Покупцем.
Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого користувачем Замовлення з обраними Товарами або закінчення діалогу в діалоговому віконечку приєднаних до Сайту чи сторінки соціальної мережі месенджеру. Діалог в такому месенджері має містити в собі всі реквізити притаманні для Замовлення – найменування Товару, його ціна на умови оплати та доставки.
Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти електронного листа.
Якщо замовлення Товару проходить через обмін повідомленнями в Месенджерах, то одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем відповідного повідомлення в месенджері про формування та прийняття такого Замовлення до виконання.

Предмет Договору
Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту та/або на Сторінці в соціальні мережі, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
Це Договір крім іншого також регулює питання:
вибору Покупцем Товарів та оформлення Замовлень;
обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;
умови та порядок оплати Покупцем замовленого Товару;
згода на обробку персональних даних та політики використання таких даних;
будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

Порядок оформлення замовлення
Продавець може встановлювати мінімальну суму замовлення, про що зазначається на Сайті та/або Сторінках. Якщо інше не зазначено на Сайті та/або Сторінках, то мінімальна сума замовлення становить 300 грн.
Користувач самостійно оформляє Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки на Сайті, або шляхом надсилання відповідного запиту-повідомлення в Месенджер.
Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у Замовленні. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить одержувачеві, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару.
У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, або виготовлення його затруднено, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 7 (семи) годин не відповідає по вказаним контактним даним у Замовленні, або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент, Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця відповідним повідомленням або іншим доступним каналом зв’язку з Покупцем.
Завершення формування замовлення є акцептом цього публічного договору і Користувач набуває статусу Покупця.

Ціна Товару та його оплата
Ціна Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній веб-сторінці Сайту.
Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До ціни замовлення може бути додана ціна доставки, якщо така оплата була обрана Покупцем. До вартості Замовлення можуть бути застосовані відповідні розміри знижок/економій (в разі їх наявності).
Вартість замовлення не підлягає перегляду з боку Покупця.
Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб-сторінці або повідомленню в діалоговому вікні месенджеру до завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок/економій.
Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.
Покупець здійснює повну попередню оплату за Замовлення.
Оплата за Товар здійснюється у гривні.
Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайтіі можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
Продавець може самостійно надати знижку на замовлений Товар, про що повідомляє Покупця.

Умови виконання Замовлення, доставки та отримання замовлень
Оформлення доставки Замовлення Покупцю здійснюється з урахуванням графіку роботи Продавця, вихідних та святкових днів. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши із Покупцем.
У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – Компанії-перевізник/Поштові оператори), то Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджується фактом отримання замовленого товару в поштового оператора.
На Покупця покладений обов’язок оглянути Товар під час отримання (в відділенні Компанії-перевізника, під час передачі кур’єорм, в закладах кафе-кондитерських Honey) та засвідчити його відповідність замовленій номенклатурі, кількості та комплектності товару, а також її цілісність.
Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному стані і якості.
Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться поза межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.
Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються – «Одержувач»). При цьому Сторони прийшли до згоди, що у відносинах між Покупцем та Продавцем з особою, яка є належної стороною в цих правовідносинах є саме та особа, яка здійснила замовлення незалежно від того, хто здійснив оплату, та отримує таке відправлення.
У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача).
Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення.
Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з’ясувати за контактними даними Продавця в розділі контактів зручним для Користувача/Покупця способом.
При повторному замовленні через певний проміжок часу смак, колір та розмір замовленого Товару можуть мати неістотні відмінності, про що Покупець вважається попередженим і претензії в цій частині не приймаються.

Повернення замовлень
При отриманні Товарів від поштового оператора або кур’єра Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо у відділенні поштового оператора пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті про виявлені недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою-представником поштового оператора/кур’єра, через який було здійснено доставку замовленого Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.
Виконання п. 7.1 та п.7.2 Договору є обов’язковим для подальшого розгляду претензій про Товар. Будь-які претензій щодо цілосності та комплектності товару без виконання п. 7.1 та п. 7.2 Договору не розглядаються Продавцем.
Товар, який реалізується в магазині, відноситься до продуктів харчування і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 віднесений до переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Відповідальність сторін
У випадку порушення умов оплати послуг Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з чинним законодавством України.

Форс-мажор
Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.
Покупець, для якого стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинен негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин.
Для підтвердженням інформування про неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин з боку Продавця є розміщення відповідного повідомлення на Сайті, а також сториз або дописів на Сторінках.

Строк дії Договору
Договір діє протягом одного місяця від дня оформлення Замовлення або інший строк, який вказано на сторінці Сайту.
Продавець та/або Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Покупцем своїх обов’язків за цим Договором.
Продавець та/або Адміністратор Сайту може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

Інші умови
Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту є простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець або потенційний покупець може використати на свій вибір канал комунікації в розділі контантів або через Месенджер.
Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання. При чому Продавець може не попереджати про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів, а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що потенційний Покупець/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця в будь-який момент часу.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Усі права на контент, який розміщено на сторінка Сайту та Сторінках соціальних мереж, а також на всі матеріали належать Продавцю або його партнерам, які надали Продавцю згоду на розміщення таких матеріалів.
Права інтелектуальної власності на матеріали, використані на Сайті і Сторінка зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Продавцю.
Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).
Прямо заборонено використовувати контент з Сайті та Сторінки без згоди власника або адміністратора сторінки для розміщення на інших сторінках в соціальних мережах чи сайтах в мережі “Інтернет”.
Всі матеріали контенту (фото, відео, зображення, креслення і т.д.), надані Продавцем Покупцеві в процесі взаємодії є результатом інтелектуальної діяльності Продавця.
Покупець дає згоду на використання свого фото-відео-зображення, відгуки про надані послуги та інших даних, які були отримані Продавцем під час надання послуг. У разі незгоди Покупця з використанням його зображення чи інших даних, він зобов’язаний повідомити про це Продавця.

Застереження про обробку персональних даних
Персональні дані обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності.
Персональні дані зазначені Покупцем, обробляються “як є” в процесі обробки замовлень, до яких включаючи але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім’я; номер телефону; адреса доставки; відділення поштового оператора; e-mail; інші дані.
Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням йому послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Строк використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

Фізична особа-підприємець

Мисліцька Інна Вікторівна 2864115245

Мова